Bronnenlijst

Voor dit profielwerkstuk is gebruik gemaakt van meerdere bronnen waar je als je interesse hebt nog meer informatie kan zoeken over de Dalton in de oorlogstijd. 

Daltononderwijs in Nederland, De geschiedenis vanaf 1924 - Berends en Sanders

Voor informatie over de geschiedenis van het Daltononderwijs, het gebouw aan de Aronskelkweg en over kleine stukjes hoe het er aan toe ging op de Dalton in de Tweede Wereldoorlog is er gebruik gemaakt van het boek van René Berends en Luuck Sanders. Dit boek is een uitgebreid boek over het Daltononderwijs in Nederland vanaf 1924. Dit boek is geschonken aan de bibliotheek van Den Haag

Berends , R., & Sanders, L. (2014). Daltononderwijs in Nederland De geschiedenis vanaf 1924.Deventer: Saxion Dalton University Press.

De Dalton in oorlogstijd- Van Der Louw

Ter nagedachtenis van de oud-Daltonleerlingen en leraar die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog is dit boekje geschreven. Er staan stukjes met informatie voor elke leerling die is omgekomen en meneer van der Gon. Daarnaast staan er nog korte verhaaltjes van leerlingen die voor en tijdens de oorlog op de Dalton Den Haag hebben gezeten. Dit boekje is in de school te vinden mocht u nog meer informatie willen.

(1995). De Dalton in oorlogstijd.Berkel en Rodenrijs: Van Der Louw drukkerij/ontwerpstudio.

Haags Gemeentearchief

In de tijd van de oorlog werden vergaderingen nog met de hand genoteerd. Alles wat de leraren en de directeur met elkaar bespraken werd genoteerd in het notulenboek en het mededelingenboek. Deze documenten zijn voor dit onderzoek opgehaald, en er is ontzettend veel informatie te vinden over hoe het er aan toe ging in de oorlog op de Dalton Den Haag. Hier onder staan de links naar de bron mocht je eventueel nog meer informatie willen.

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&micode=0554-01&minr=972097&miview=inv2

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&micode=0554-01&minr=972022&miview=inv2

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&micode=0554-01&minr=972098&miview=inv2

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&micode=0554-01&minr=971952&miview=inv2

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&micode=0554-01&minr=971942&miview=inv2

De geschiedenis van de gedenksteen voor de omgekomen leerlingen en docent van Dalton Den Haag- Werkgroep Den Haag in Tweede Wereldoorlog

Nog meer informatie over de school in de oorlogstijd en over de leerlingen die zijn omgekomen is te vinden in het document 'de geschiedenis van de gedenksteen voor de omgekomen leerlingen en docent van de Dalton Den Haag'.

de Leeuwe, J. (2021). DE GESCHIEDENIS VAN DE GEDENKSTEEN VOOR DE OMGEKOMEN LEERLINGEN EN DOCENT VAN DALTON DEN HAAG over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog.

https://www.denhaag4045.nl/2021/05/01/de-geschiedenis-van-de-gedenksteen-voor-de-omgekomen-leerlingen-en-docent-van-dalton-den-haag/#page-content

Oorlogsgravenstichting

Op de site oorlogsgravenstichting kan je zoeken naar namen, plekken of verhalen van mensen die zijn omgekomen in de oorlog. Zo kun je bijvoorbeeld ook de naam van der Gon in de zoekmachine.

https://oorlogsgravenstichting.nl/

Oranje Hotel

Het Oranje Hotel was de gevangenis van de Duitsers in Scheveningen, het werd in de oorlog al het Oranje Hotel genoemd als ode aan de verzetsstrijders die er tussen 1940-1945 gevangen zaten. Dit is ook de gevangenis waar onder andere Hugo van der Gon heeft vast gezeten. Het Oranje Hotel is open voor bezoek.

https://www.oranjehotel.org

Profiel werk stuk; Dalton in oorlogstijd- Amélie Aben, Deniece van den Berg en Babette Vollebregt

Als laatst is er voor deze website gebruik gemaakt van het profielwerkstuk; de Dalton in oorlogstijd. In dit profielwerkstuk geschreven door Amélie Aben, Deniece van den Berg en Babette Vollebregt is er onderzoek gedaan naar de Dalton in de Tweede wereld oorlog. Hier is allemaal informatie van de bovenstaande bronnen gebruikt, en het grootste deel van de website is hierop gebaseerd.

Aben, A., van den Berg, D., & Vollebregt, B. (2019). De Dalton in Oorlogstijd.Den Haag.