Dalton Onderwijs

Het ontstaan van het Daltononderwijs

Het daltononderwijs is bedacht door Helen Parkhurst. Zij leefde van 1887 tot 1973 in Dalton, Massachusetts in de Verenigde Staten. Zij moest in haar eentje acht klassen tegelijk lesgeven. Dat lukte haar natuurlijk niet en daarom bedacht zij dat zij één klas lesgaf en de andere zeven klassen taken gaf. Zo ontstonden de Daltontaken waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. Volgens Helen Parkhurst is het daltononderwijs meer dan alleen een onderwijsmethode en wil zij dat alle leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Ook in Europa proberen scholen de Daltonmethode in te voeren. In Engeland zijn veel scholen enthousiast over de Daltonmethode en er zijn wel 600 scholen die de methode invoeren. In 1924 gaan ook Nederlandse onderwijskundigen onder leiding van Philip Kohnstamm kijken in Engeland wat Dalton onderwijs is. 

Philip Kohnstamm (1875 - 1951) is geboren in Bonn in Duitsland. Hij komt uit een Joodse familie en hij gaat naar een kleine school met maar weinig leerlingen. De leerlingen krijgen niet allemaal tegelijk les en dat lijkt al een beetje op een nieuw soort onderwijs dat minder klassikaal is. 

Dan gaat de familie terug naar Nederland en Philip gaat natuurkunde studeren. Hij bekeert zich en wordt lid van de Hervormde kerk. In 1914 gaat hij de politiek in en in 1915 wordt hij lid van de Nutscommissie voor onderwijs die adviezen geeft over onderwijsvernieuwingen. In 1924 wordt de Nederlandse Dalton Vereniging opgericht en kan het Daltononderwijs van start.

 

 

De Dalton Den Haag gaat van start

 

De voorloper van de Dalton is al op 15 mei 1883 opgericht. De Haagse Gemeenteraad besloot dat er een driejarige HBS moest komen in een schoolgebouw aan de Raamstraat. De HBS staat voor de Hogere Burgerschool. Een soort havo-onderwijs dat in 1974 is afgeschaft. In juni 1899 werd er ook een HBS voor meisjes opgericht. Jongens en meisjes gingen toen dus apart naar school.

In 1925 werd de HBS omgezet naar een vijfjarige opleiding en gingen jongens en meiden samen naar school in een gebouw aan de Laan in Den Haag. Vanaf dat moment werd er op deze school lesgegeven volgens het Daltonsysteem. In 1933, verhuisde de Dalton Den Haag naar het gebouw aan de Aronskelkweg. Over de geschiedenis van ons schoolgebouw, kun je meer lezen op de pagina over het gebouw.

 

 

Het Daltonsysteem in de Tweede Wereldoorlog

In mei 1940 bezetten de Nazi's Nederland en dat had ook gevolgen voor het onderwijs in Nederland. In de Nederlandse grondwet stond dat er vrijheid van onderwijs was. Dat betekent dat verschillende groepen scholen mochten oprichten die pasten bij hun religie of hun opvattingen. Er waren katholieke scholen, protestante scholen en er was bijzonder onderwijs zoals Daltonscholen en Montessorischolen.  

Het idee van het daltononderwijs paste niet bij de ideeën van de Nazi's. De Nazi's vonden het individu niet belangrijk en alle mensen moesten werken aan de doelen van Hitler. Dat zag je ook terug bij de Hitlerjugend, de jongerenorganisatie van de Nazi's. Het daltononderwijs staat juist voor de ontwikkeling van de individuele leerling en dat was dus strijdig met de Nazi-ideeën. Toch verbood de Duitse bezetter het bijzonder onderwijs niet en ook de Dalton mocht openblijven. Sterker nog, de rector van de Dalton, meneer De Groot was zelf een NSB'er. In 1942 werd hij zelfs benoemd tot wethouder van Onderwijs in Den Haag.

Toch waren de Duitsers niet blij met het Daltononderwijs. In 1943 verschijnt er zelfs een artikel in een blad van de SS genaamd Storm, het blad der Nederlandse SS. In dit artikel stond dat Helen Parkhurst haar onderwijs in elkaar had geknutseld en een vriendin was van Maria Montessori. De Nazi's waren het namelijk ook niet eens net Maria, want zij vond dat er vee vrijheid moest zijn in het onderwijs. Dit pastte natuurlijk niet bij de ideeën van de Nazi's. Volgens de Storm waren Daltonscholen een soort opleidingsscholen voor het communisme.  

In het artikel wordt ook de rector van de Dalton Den Haag, meneer De Groot genoemd. Hij was dan wel een NSB'er, maar er werd toch een beetje lacherig over hem gedaan. Het artikel beschrijft dat het toch raar is dat hij het nationaal-socialisme vindt passen bij een individueel schoolsysteem als de Dalton.