Het schoolgebouw

De Dalton is gevestigd in een gebouw dat speciaal voor het Daltononderwijs is ontworpen. Nu wordt het gebouw omringd door huizen en appartementen in de wijk Bohemen, maar toen het gebouw werd gebouwd stond het midden in een duinlandschap. Op 14 september 1933 wordt het gebouw geopend. In de Telegraaf van 15 september wordt verslag gedaan van de openingsceremonie zoals je in het krantenbericht hieronder kunt lezen.

 

 

Co J. J. Brandes

Het gebouw is ontworpen door architect Co Brandes, die behoort tot de zogenaamde Nieuwe Haagse School. De Nieuwe Haagsche School combineert de stijlen van Frank Lloyd Wright, De Amsterdamse School en de Stijl. Frank Lloyd Wright maakt bij zijn gebouwen vooral gebruik van horizontale lijnen en uitstekende bouwdelen. De Amsterdamse School kenmerkt zich juist door verticale lijnen en het gebruik van bakstenen. Bij de Stijl herken je kubistische delen. Als je goed naar het gebouw kijkt dan zie je dat Co Brandes alle drie de stijlen in het ontwerp voor het gebouw heeft toegepast.

Het interieur

De binnenkant van de school wordt ontworpen door D.C. van der Zwart die tot 1947 hoofdarchitect  en afdelingschef was van de gemeentewerken in Den Haag. Hij heeft bijvoorbeeld ook de leeszaal en de Bibliotheek aan de Vondelstraat ontworpen, waar leerlingen van de theaterklas nu hun lessen volgen bij Rabarber. De school is in art-decostijl ingericht. Deze stijlelementen zijn heel goed bewaard gebleven, ook als er moderniseringen nodig waren om bijvoorbeeld computernetwerken en moderne smartboards te installeren.

Zoals gezegd werd er bij het ontwerp speciaal rekening gehouden met het Daltononderwijs. Er werden nissen gebouwd voor zelfstandig werken en tussen twee lokalen werd steeds een leerlingenbibliotheek gebouwd, ook om het zelfstandig werken te ondersteunen. De school had een aula met toneelfaciliteiten en zelfs een filmcabine. In totaal kostte de bouw 825 870 gulden. Voor die tijd een enorm bedrag. De bouwkosten lagen 30% hoger dan was begroot en de gemeenteraadsleden mopperen in 1936 dan ook dat het gebouw veel te duur was en de stad zo'n enorm dure school eigenlijk niet nodig had. Tenslotte was het Daltononderwijs in de ogen van de Gemeenteraadsleden maar een soort proeftuin en dat verdiende niet zo'n duur gebouw. 

Gebrandschilderde ramen en het mozaïek

Als je het gebouw binnenloopt dan vallen de gebrandschilderde ramen in de grote hal natuurlijk meteen op. Een bijzondere plaats heeft het grote mozaïek met de zon erop. Het mozaïek is ontworpen door Anton Molkenboer. Het was eigenlijk helemaal niet bedoeld voor de Dalton, want het was de bedoeling dat het mozaïek tentoongesteld zou worden bij de Wereldtentoonstelling in New York. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging de tentoonstelling niet door en is het mozaïek in 1940 in de hal van de Dalton geplaatst. 

Het mozaïek heeft een motto: 'Heil de zon, die de liefde ontsteekt, die de arbeid bevrucht, die de jeugd doet groeien'. Het motto past dus wel bij een school. Aan de beide uiteinden zie je geschilderde panelen met de dierenriem erop. De bedoeling was dat ook die van mozaïek gemaakt zouden worden, maar die zijn nooit afgemaakt toen de Wereldtentoonstelling niet doorging.